Historik

Kvarteret Gästis har anor ända från 1600-talet.

Fortfarande finns en del detaljer kvar från den tiden liksom trähuset från 1840.

Grinden leder till den kullerstenslagda gången, som en gång i tiden utgjorde riksvägen.

I flera av lägenheterna har timmerväggar från 1800-talet sparats synliga.

År 1640 byggdes den röda träbyggnaden, vilken är Värnamos äldsta tvåvåningshus.